หน้าหลัก
        ข้อมูลทั่วไป
        ผู้บริหารสถานศึกษา
        บุคลากร
        คณะกรรมการสถานศึกษา
        กิจกรรม
        กลุ่มสาระการเรียนรู้
        ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
        ห้องสมุด
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ

               เวลา วัน เดือน ปพระอาจารย์สมบัติ จตฺมโล
เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร


พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

       โรงเรียนวัดวังแดงร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากองค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  กับพระอธิการสมบัติ จตฺมโล  เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้  ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  และพระอาจารย์ศิริโชค  ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช  ต.ท่าข้าม  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 
    
    
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
 
                             พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    
                             
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    
                        
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    
                              
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    
                        
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    

                   

    
                           
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    
                          
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
                   

                   

                   

                   

    

    

    

                   

                   

    

    

                   

                   

    
      
ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
    
     
ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
    

                             

                             

    
                             
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
                           
                            
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    
                            
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    
                             
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    
                             
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    
                            
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
    

                             

    

                             

    

    

                   

                   

                   

    
                           
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
                                              รับพระบรมสารีริกธาตุจาก

     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
                          
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
                                              รับพระบรมสารีริกธาตุจาก

     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
                          
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
                                              รับพระบรมสารีริกธาตุจาก

     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
                          
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
                                              รับพระบรมสารีริกธาตุจาก

     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
                          
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
                                              รับพระบรมสารีริกธาตุจาก

     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
                          
พระอาจารย์สมบัติ  จตฺมโล   เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
                                              รับพระบรมสารีริกธาตุจาก

     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
     ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
      ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
      ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

    
      
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
      ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

    

    

    

    

    

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
      
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    

    

    
      
ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
      ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
                   

    

    

    

    
       พระอาจารย์สมบัติ จตฺมโล (ซ้าย) และพระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ขวา)
    

    
      ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
    

    
       
ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
    
      
ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
    

    

    
      
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ฺ     
             
พระอาจารย์ศิริโชค  ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
                                               รับพระบรมสารีริกธาตุจาก

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
          
พระอาจารย์ศิริโชค  ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
                                               รับพระบรมสารีริกธาตุจาก

     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
         พระอาจารย์ศิริโชค  ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
                                               รับพระบรมสารีริกธาตุจาก
     สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
       ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

    
      
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
      ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
      ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

    
     
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
    
     พระอาจารย์ศิริโชค  ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
    
     
ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
                          

    
      
ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังแดง  เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
    
                        พระบรมสารีริกธาตุที่รับจากสมเด็จพระสังฆราช