หน้าหลัก
        ข้อมูลทั่วไป
        ผู้บริหารสถานศึกษา
        บุคลากร
        คณะกรรมการสถานศึกษา
        กิจกรรม
        กลุ่มสาระการเรียนรู้
        ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
        ห้องสมุด
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ

               เวลา วัน เดือน ป

 

โรงเรียนวัดวังแดง ร่วมงานกีฬา สพป.พิจิตร เขต 2 สัมพันธ์ เกมส์ ปี 2555 ครั้งที่ 1
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2 เปิดงาน
กีฬาสพป.พิจิตร เขต 2 สัมพันธ์ เกมส์ ปี2555 ครั้งที่ 1คณะครูโรงเรียนวัดวังแดง

ทีมเชียร์เข้มแข็งของ สพป.พิจิตร เขต 2ทีมเปตองหญิงของอำเภอทับคล้อชนะเลิศกองเชียร์ สพป.พิจิตร เขต 2

กินเลี้ยงสังสรร

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2คุณครูสุขสันต์ ชื่นมื่นทุกอำเภอใน สพป.พิจิตร เขต 2

มีประกวดร้องเพลง

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2 มอบรางวัลนายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร มอบรางวัลนายขจรเกียรติ แพงศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร มอบรางวัลคลิกขึ้นบน